Een zeldzame oorzaak van hemiparese: cerebrale hydatidose
Open

Casuïstiek
28-10-1993
J.P. Leusink, J.A. Grotenhuis, P.M.V. van Wieringen, A.J.A. van Griethuysen en M.G. Baal

Bij een 6-jarige Turkse jongen, die 2 maanden vóór opname door zijn vader naar Nederland was gehaald wegens verlammingsverschijnselen zonder tekenen van intracraniële drukverhoging, werd een cerebrale hydatidose gediagnostiseerd. De behandeling bestond uit neurochirurgische verwijdering van de cyste en medicamenteuze therapie met albendazol. Patiënt genas.

De aandoening is in Nederland uiterst zeldzaam, maar er dient rekening mee te worden gehouden bij immigranten uit endemische gebieden.