Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste uiting van een mammacarcinoom
Open

Casuïstiek
20-05-2003
F.A.R.M. Warmerdam, J.L.G. Blaauwgeers, B. de Valk en K.J. Roozendaal
Aanvaard op 16-12-2002.
Gepubliceerd op 20-05-2003.
In print verschenen in week 20 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:980-4