Een vrouw met unilateraal tepeleczeem

Wat is de diagnose?
Mark van Treijen
J. Alain Kummer
Rutger I.F. van der Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3224
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 46-jarige vrouw kwam naar de polikliniek Interne Geneeskunde met pijn van de rechter heup en de ribbenkast sinds 6 maanden. Bij lichamelijk onderzoek was er een erythematosquameuze afwijking (3 x 4 cm) van de rechter tepelhof (figuur a). Patiënte vertelde dat deze huidafwijking al 2 jaar bestond. Bij palpatie van de mammae werden geen zwellingen gevoeld. Er werd een huidbiopsie verricht; histopathologisch onderzoek toonde grote, atypische cellen in de epidermis, gelegen tussen niet-afwijkende keratinocyten (figuur b). Aanvullend immunohistochemisch onderzoek bevestigde de diagnose ‘ziekte van Paget, oestrogeen- en progesteronreceptorpositief’. Op een mammografie werd een 2 cm grote tumor in het mediale onderkwadrant van de rechter mamma (BI-RADS 4, verdacht voor maligniteit) gezien. Een echogeleid biopt toonde een invasief ductaal carcinoom. Een CT-scan van thorax en abdomen liet uitgebreide botmetastasen zien in de wervelkolom, het rechter acetabulum en het linker femur. Patiënte werd behandeld met letrozol per os en radiotherapie voor de botmetastasen. Anderhalf jaar na diagnose was de situatie stabiel ter plaatse van de mamma met geringe progressie van de botmetastasen. De ziekte van Paget is een vaak unilaterale, erythematosquameuze of erosief-crusteuze afwijking van de tepel. Het is een cutane uiting van een ductaal mammacarcinoom waarbij invasie van de epidermis is opgetreden. De huidafwijkingen kunnen lijken op eczeem. Bij twijfel of onvoldoende respons op eczeemtherapie dient een huidbiopt te worden verricht.

Figuur 1

Diagnose

Ziekte van Paget bij een ductaal mammacarcinoom.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. M. van Treijen, aios.

Afd. Pathologie: dr. J.A. Kummer, patholoog.

Afd. Dermatologie: dr. R.I.F. van der Waal, dermatoloog.

Contact dr. R.I.F. van der Waal (r.van.der.waal@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 14 maart 2011

Ook interessant

Reacties