Een vrouw met rode, gezwollen onderbenen

Wat is de diagnose?
Mirte Siemerink
Marinus C.G. van Praag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1186
Abstract

Casus

Een 32-jarige vrouw werd verwezen naar de afdeling Dermatologie wegens roodheid en zwelling van de onderbenen. Patiënte vond de huidafwijkingen cosmetisch bezwaarlijk. Zij was sinds 6 jaar bekend wegens de ziekte van Graves, waarvoor zij een onderhoudsbehandeling levothyroxine kreeg. Vanwege een ernstige graves-oftalmopathie onderging patiënte een operatie om orbita-decompressie te bewerkstelligen en kreeg zij een prednisonkuur voorgeschreven. Tijdens het afbouwen van deze kuur ontstonden de afwijkingen aan de onderbenen. Bij lichamelijk onderzoek werd aan beide benen pretibiaal erythemateuze verkleuring en zwelling van de huid gezien (figuur). Een huidbiopt werd afgenomen ter uitsluiting van een aantal dermatosen, zoals ‘cutane mucinose’…

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam, afd. Dermatologie.

Drs. M. Siemerink, coassistent (thans: anios Dermatologie in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven); M.C.G. van Praag, dermatoloog.

Contact drs. M. Siemerink (mirte.siemerink@catharina-ziekenhuis.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 19 november 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties