Een vrouw met oedeem van de onderbenen

Wat is de diagnose?
David F.G.J. Wolthuis
Arianne C. van Bon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5913
Abstract

Casus

Een 46-jarige vrouw werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde vanwege hyperthyreoïdie, peri-orbitaal oedeem en pijnlijke oogbewegingen. Zij rookte niet en uit de familieanamnese bleek dat haar moeder hypothyreoïdie had. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij aan de onderbenen ‘non-pitting’ oedeem en erythemateuze huidafwijkingen die niet scherp omschreven en niet verheven waren (figuur). Patiënte had soms jeuk en een branderig gevoel aan de onderbenen, die gedurende de dag heviger werden. Bij laboratoriumonderzoek werd een primaire hyperthyreoïdie gevonden en een positieve titer van antistoffen gericht tegen de TSH-receptor. Op basis hiervan stelden wij de diagnose ‘dermopathie bij de…

Auteursinformatie

Rijnstate, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem: D.F.G.J. Wolthuis, MSc, aios interne geneeskunde; dr. A.C. van Bon, internist-endocrinoloog.

Contact D.F.G.J. Wolthuis (dwolthuis@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
David F.G.J. Wolthuis ICMJE-formulier
Arianne C. van Bon ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties