Een vrouw met polyneuropathie en witte nagels

Wat is de diagnose?
Wilbert A.G. van der Meijden
Jelmer Alsma
Pieter A. van Doorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7076
Abstract

Casus

Een 69-jarige vrouw werd opgenomen op de afdeling Neurologie vanwege sinds 4 maanden bestaande progressieve ernstige polyneuropathie, huidafwijkingen en een monoklonale gammopathie. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij hyperpigmentatie van de huid, acrocyanose en witte nagels, het meest uitgesproken aan de voeten, en pitting oedeem aan de enkels (figuur 1). Er was geen lymfadenopathie of hepatosplenomegalie. Aanvullend laboratoriumonderzoek toonde de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): hemoglobine: 10,7 mmol/l (7,5-9,5); trombocyten: 477 x 109/l (150-370); M-proteïne type IgG-lambda: 5 g/l en IgA-lambda: 2 g/l (figuur 2); serumconcentratie ‘vascular endothelial growth factor’ (VEGF): 4,3 ng/ml (0,028-0,966). Het beenmergaspiraat liet een…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. W.A.G. van der Meijden, aios interne geneeskunde; drs. J. Alsma, internist acute geneeskunde.

Afd. Neurologie: prof.dr. P.A. van Doorn, neuroloog.

Contact drs. W.A.G. van der Meijden (w.vandermeijden@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Dr. Annemiek Broyl, hematoloog, droeg bij aan het completeren van de patiëntengegevens; dr. Christian Ramakers, klinisch chemicus, verzorgde de figuur met het eiwitspectrum en de immunofixatie.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Wilbert A.G. van der Meijden ICMJE-formulier
Jelmer Alsma ICMJE-formulier
Pieter A. van Doorn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties