Een vrouw met mictieproblemen

Wat is de diagnose?
Diederik T.C.G. Toonen
Pim B.B. Schol
Nicol A.C. Smeets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5944
Abstract

Casus

Een 62-jarige vrouw werd door de huisarts naar de uroloog verwezen vanwege mictieklachten. Patiënte moest sinds een jaar verschillende houdingen aannemen om goed uit te kunnen plassen. Ook had patiënte in de afgelopen maand 2 keer een urineweginfectie. Bij lichamelijk onderzoek zag de uroloog een obstructie door een verkleving van de labia minora. Een transabdominale echo liet een lege blaas zien na mictie. Patiënte werd verwezen naar de gynaecoloog. Zij gaf aan nooit vaginale klachten te hebben gehad en was al jaren niet meer seksueel actief. Wij zagen een complete verkleving van de labia minora waardoor de vagina en…

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Obstetrie & Gynaecologie, Heerlen: drs. Diederik T.C.G. Toonen, anios; drs. Pim B.B. Schol, gynaecoloog; dr. Nicol A.C. Smeets, gynaecoloog.

Contact D.T.C.G. Toonen (diederiktoonen@outlook.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Diederik T.C.G. Toonen ICMJE-formulier
Pim B.B. Schol ICMJE-formulier
Nicol A.C. Smeets ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties