Een vrouw met hepatomegalie

Wat is de diagnose?
Annemarie C. de Vries
François E.J.A. Willemssen
Henk. R. van Buuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3652
Abstract

Casus

Een 32-jarige vrouw werd verwezen wegens hepatomegalie en 2 focale leverafwijkingen. 5 jaar geleden, tijdens een poliklinische analyse in een ander ziekenhuis in verband met jarenlang bestaande moeheidsklachten, was de hepatomegalie al vastgesteld. Behoudens krampende buikpijn, gerelateerd aan een wisselend ontlastingspatroon, had patiënte geen andere klachten gehad. Bij lichamelijk onderzoek was een vergrote lever gepalpeerd; de leverrand reikte tot in de onderbuik. Ondanks uitgebreid beeldvormende diagnostiek, laboratoriumonderzoek en een leverbiopsie, was de oorzaak van de leververgroting onduidelijk gebleven.

Wij verrichtten opnieuw beeldvormend onderzoek (CT en MRI). De 2 leverafwijkingen vertoonden kenmerken, zoals een centraal litteken, die pasten bij focale…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. A.C. de Vries, aios mdl; dr. H.R. van Buuren, mdl-arts.

Afd. Radiologie: drs. F.E.J.A. Willemssen, radioloog.

Contact dr. A.C. de Vries (a.c.devries@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juli 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Annemarie C. de Vries ICMJE-formulier
François E.J.A. Willemssen ICMJE-formulier
Henk. R. van Buuren ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties