Een vrouw met hepatomegalie

Gepubliceerd:

93 deelnemers

Een 32-jarige vrouw werd verwezen wegens hepatomegalie en 2 focale leverafwijkingen. 5 jaar geleden, tijdens een poliklinische analyse in een ander ziekenhuis in verband met jarenlang bestaande moeheidsklachten, was de hepatomegalie al vastgesteld. Behoudens krampende buikpijn, gerelateerd aan een wisselend ontlastingspatroon, had patiënte geen andere klachten gehad. Bij lichamelijk onderzoek was een vergrote lever gepalpeerd; de leverrand reikte tot in de onderbuik.
Wat is uw diagnose?
Antwoord