Een vrouw met een zwelling in de rechter lies

Wat is de diagnose?
Bart H. Bosker
Harmen B. Ettema
Cees C.P.M. Verheyen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3394
Abstract

Casus

Een 59-jarige vrouw had een pijnloze zwelling in de rechter lies. Zij was bekend vanwege coxartrose, waarvoor zij 3 jaar geleden beiderzijds een totale heupprothese (metaal-op-metaal met grote kop) had gekregen (figuur). Meerdere biopsieën via de internist hadden geen diagnose opgeleverd. Patiënte kwam bij de orthopeed na een recall van de heupprothesen. Een CT-scan toonde een zwelling rond de rechter prothese van 50 cm3 met een gemiddelde diameter van 8 cm (zie de figuur). Kobalt- en chroomserumconcentraties waren verhoogd. De veronderstelde diagnose ‘pseudotumor’ werd bij revisie bevestigd door een histologisch mengbeeld van necrose, granulomen, lymfocyten, macrofagen en metaaldeeltjes…

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Orthopedie, Zwolle.

Drs. B.H. Bokser, dr. H.B. Ettema en dr. C.C.P.M. Verheyen, orthopedisch chirurgen.

Contact dr. C.C.P.M. Verheyen (c.c.p.m.verheyen@isala.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 3 april 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties