Een vrouw met een wond op haar hand

Wat is de diagnose?
Klaas A. Hartholt
Geraldine L. Nanninga
Jan W. Duijff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6699
Abstract

Een 37-jarige vrouw meldde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege een spontaan ontstane, in omvang toenemende wond op haar linker hand sinds 7 dagen. Zij vertelde dat ze op een boerderij werkte en direct contact had met koeien, schapen en varkens. Bij lichamelijk onderzoek had zij koorts (40,1 ˚C) en zagen wij tussen de 1e en 2e vinger van de linkerhand (in de 1e ‘webspace’) een ulcus met een grootte van 3 bij 2 cm met een necrotisch centrum (figuur). Er was diffuus erytheem tot halverwege de onderarm. Wij dachten aan een bacteriële superinfectie en startten intraveneuze behandeling met amoxicilline/clavulaanzuur…

Auteursinformatie

Reiner de Graaf Groep, afd. Chirurgie-Traumatologie, Delft.

Dr. K.A. Hartholt, aios chirurgie; drs. G.L. Nanninga, anios chirurgie; drs. J.W. Duijff, chirurg.

Contact dr. K.A. Hartholt (k.hartholt@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Klaas A. Hartholt ICMJE-formulier
Geraldine L. Nanninga ICMJE-formulier
Jan W. Duijff ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties