Een vrouw met een veranderd defecatiepatroon

Wat is de diagnose?
Greetje J. Tack
Bas-Jeroen van Kelckhoven
Johan P. Kuyvenhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6501
Abstract
Download PDF

artikel

Een 74-jarige vrouw was vanwege een veranderd defecatiepatroon verwezen naar de mdl-arts. Zij had een blanco medische voorgeschiedenis. Colonoscopie kon niet volledig worden uitgevoerd vanwege pijn bij patiënte en angulatie van het sigmoïd. Wij verrichtten een CT-onderzoek van het colon en zagen dat nagenoeg het hele colon in de linker helft van de buikholte lag (figuur). Dit is klassiek voor de diagnose ‘non-rotatie van de darm’. Wij kozen voor een expectatief beleid.

Non-rotatie van de darm is een embryonale ontwikkelingsstoornis waarbij normale draaiing van de darm uitblijft. De overgang van het duodenum naar het jejunum – ter hoogte van het ligament van Treitz – komt daardoor rechtsboven in de buikholte te liggen en de ileocaecale overgang linksonder. Het mesenterium spreidt zich daardoor breed uit over de buikholte. De diagnose wordt meestal in de eerste maand na de geboorte gesteld omdat er dan buikklachten optreden. Bij volwassenen is het vaak een toevalsbevinding, want non-rotatie is meestal asymptomatisch en veroorzaakt alleen in zeldzame gevallen chronische buikklachten. Bij CT-onderzoek is een veranderde positie van de darm te zien en een afwijkende onderlinge positie van de A. en V. mesenterica superior. Het is van therapeutisch belang onderscheid te maken met malrotatie. Bij malrotatie ligt de ileocaecale overgang rechts in de buik, nabij het ligament van Treitz, waardoor het mesenterium smal is en er een risico bestaat op intestinale obstructie en volvulus. Chirurgische behandeling van non-rotatie is bij uitzondering geïndiceerd, als klachten aanhouden of de aard van de rotatie onduidelijk is.

Figuur 1

Diagnose

Non-rotatie van de darm

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem.

Afd. Maag- darm- en leverziekten: dr. G.J. Tack, aios mdl; dr. J.P. Kuyvenhoven, mdl-arts.

Afd. Radiologie: dr. B.J. van Kelckhoven, radioloog.

Contact dr. G.J. Tack (g.tack@kg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Greetje J. Tack ICMJE-formulier
Bas-Jeroen van Kelckhoven ICMJE-formulier
Johan P. Kuyvenhoven ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties