Een vrouw met een veranderd defecatiepatroon

Wat is de diagnose?
Greetje J. Tack
Bas-Jeroen van Kelckhoven
Johan P. Kuyvenhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6501
Abstract

Een 74-jarige vrouw was vanwege een veranderd defecatiepatroon verwezen naar de mdl-arts. Zij had een blanco medische voorgeschiedenis. Colonoscopie kon niet volledig worden uitgevoerd vanwege pijn bij patiënte en angulatie van het sigmoïd. Wij verrichtten een CT-onderzoek van het colon en zagen dat nagenoeg het hele colon in de linker helft van de buikholte lag (figuur). Dit is klassiek voor de diagnose ‘non-rotatie van de darm’. Wij kozen voor een expectatief beleid.

Non-rotatie van de darm is een embryonale ontwikkelingsstoornis waarbij normale draaiing van de darm uitblijft. De overgang van het duodenum naar het jejunum – ter hoogte van het…

Auteursinformatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem.

Afd. Maag- darm- en leverziekten: dr. G.J. Tack, aios mdl; dr. J.P. Kuyvenhoven, mdl-arts.

Afd. Radiologie: dr. B.J. van Kelckhoven, radioloog.

Contact dr. G.J. Tack (g.tack@kg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Greetje J. Tack ICMJE-formulier
Bas-Jeroen van Kelckhoven ICMJE-formulier
Johan P. Kuyvenhoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties