Een vrouw met een pijnlijke pols
Open

Diagnose in beeld
08-02-2010
Karin E. De Kroon en Ibo Van Der Haven

Casus

Een 70-jarige vrouw had een pijnlijke linker pols nadat zij was gevallen met haar fiets. Elders was een röntgenopname van de pols vervaardigd in anteroposterieure (AP) richting, waarop men geen afwijkingen constateerde (figuur a). Vanwege de pijn kreeg zij een gipsspalk. Na 1 week zagen wij patiënte op onze polikliniek Orthopedie, waar zij aangaf nog steeds veel pijn te hebben. Omdat er elders slechts een AP-röntgenopname was gemaakt, maakten wij er een laterale opname bij. Deze toonde een luxatie van de carpometacarpale gewrichten II, III, IV, en V (CMC-luxatie) (zie figuur b). Aangezien onbloedige repositie mislukte, zoals meestal het geval ...