Een vrouw met een pijnlijke pols

Wat is de diagnose?
Karin E. De Kroon
Ibo Van Der Haven
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A195
Abstract
Download PDF

Casus

Een 70-jarige vrouw had een pijnlijke linker pols nadat zij was gevallen met haar fiets. Elders was een röntgenopname van de pols vervaardigd in anteroposterieure (AP) richting, waarop men geen afwijkingen constateerde (figuur a). Vanwege de pijn kreeg zij een gipsspalk. Na 1 week zagen wij patiënte op onze polikliniek Orthopedie, waar zij aangaf nog steeds veel pijn te hebben. Omdat er elders slechts een AP-röntgenopname was gemaakt, maakten wij er een laterale opname bij. Deze toonde een luxatie van de carpometacarpale gewrichten II, III, IV, en V (CMC-luxatie) (zie figuur b). Aangezien onbloedige repositie mislukte, zoals meestal het geval is bij een laat ontdekte luxatie, werd een open repositie verricht. We fixeerden de luxatie met 2 kirschner(K)-draden die via de metacarpalia in de carpus werden geboord. Patiënte werd gedurende 6 weken nabehandeld met gips en kreeg vervolgens oefentherapie. Een CMC-luxatie is een zeldzaam letsel en kan ontstaan na een val op de hand. In eerste instantie werd de diagnose niet gesteld, omdat de röntgenopname slechts in 1 richting werd gemaakt. Deze casus benadrukt het belang dat men van iedere afwijking waarbij men een fractuur of luxatie vermoedt, in minimaal 2 richtingen röntgenfoto’s dient te maken.

Figuur 1

Diagnose

Carpometacarpale luxatie.

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Orthopedie, Eindhoven.

Contact drs. K.E de Kroon

Verantwoording

Aanvaard op 9 maart 2009

Reacties

J.M.M.
De Graeve

12 februari 2010 - 10:16

Wat weer maar eens aantoont dat je bij een eerste negatieve indruk nooit mag zeggen dat er helemaal niks aan de hand is. Vooraleer je besluit dat er geen letsel is, steeds weer alle pistes overlopen om zeker te zijn dat je niks over het hoofd ziet. Een face én profiel opname is een standaardprocedure voor alle traumata van de ledematen. Bij twijfel vergrotingsopnames en eventueel driekwart opnames. Een goede anamnese én een degelijk klinisch onderzoek blijven de basiselementen van een goede geneeskunde.
 

J. de Graeve, geneesheer, inspecteur