Een vrouw met een pijnlijke elleboog

Wat is de diagnose?
Han J. Witteveen
Joost W. Colaris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A4779
Abstract

Casus

Een 24-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp wegens een persisterend pijnlijke elleboog. De elleboog was tevens gezwollen en in functie beperkt. Patiënte had de klachten 2 weken geleden ontwikkeld na een direct trauma van de elleboog. Haar voorgeschiedenis vermeldde het Ehlers-Danlos-syndroom, waarvoor zij onder controle was in ons ziekenhuis. Lichamelijk onderzoek toonde een fors hematoom aan de dorsolaterale zijde van de elleboog met drukpijn ter plaatse (figuur a). De functie van de elleboog was nagenoeg opgeheven. Röntgenopnamen van de elleboog lieten een radiuskopluxatie zien met een congruente impressie van het capitellum humeri ter hoogte van de geluxeerde radiuskop (figuur…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Orthopedie, Rotterdam.

Drs. H.J. Witteveen, coassistent (thans: anios orthopedie, Orthopedisch Centrum Oost Nederland, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo); drs. J.W. Colaris, orthopedisch chirurg.

Contact drs. H.J. Witteveen (han.witteveen@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Han J. Witteveen ICMJE-formulier
Joost W. Colaris ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dank voor het beschrijven van deze interessante casus. Mijn vraag is of met behandeling met een sling er weer volledig functioneel herstel was opgetreden. Zo ja, begrijp ik het dan goed dat de functie van de elleboog nagenoeg was opgeheven vanwege zwelling door het directe trauma (en niet door de chronische luxatie)?

Daniel Jorna, huisarts in opleiding