Een vrouw met een pigmentatie van het palatum durum

Wat is de diagnose?
Erik H. van der Meij
Judith Nieken
Jan G.A.M. de Visscher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6226
Abstract

Casus

Een 51-jarige vrouw werd door de tandarts verwezen naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie wegens een sinds onbekende tijd bestaande gepigmenteerde afwijking van het palatum durum. De afwijking was tijdens een regulier tandheelkundig controlebezoek door een nieuwe tandarts geconstateerd. Patiënte gaf aan dat de plek het laatste jaar gevoelig was geworden bij aanraken. Zij was verder goed gezond en gebruikte geen medicatie. Bij intra-oraal onderzoek werd dorsaal op het palatum durum paramediaan rechts een blauwige, diffuse, vlakke afwijking gezien met een doorsnede van ongeveer 1 cm (figuur a). De afwijking was bij palpatie inderdaad enigszins gevoelig. Differentiaaldiagnostisch dachten…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Leeuwarden.

Dr. E.H. van der Meij en dr. J.G.A.M. de Visscher, kaakchirurg-oncologen.

Stichting Pathologie Friesland, Leeuwarden.

Dr. J. Nieken, patholoog.

Contact dr. E.H. van der Meij (ehvandermeij@hotmail.com)

Verantwoording

De medisch fotografen van het Medisch Centrum Leeuwarden bewerkten het beeldmateriaal.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H. van der Meij ICMJE-formulier
Judith Nieken ICMJE-formulier
Jan G.A.M. de Visscher ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties