Een vrouw met een palpabele afwijking in de borst

Wat is de diagnose?
Kaoutar Azijli
Jos Merkus
Piet Warmerdam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5021
Abstract

Casus

Een 36-jarige vrouw werd verwezen naar de polikliniek Heelkunde wegens een palpabele afwijking in de linker mamma. Bij lichamelijk onderzoek palpeerden wij een gevoelige streng lateraal van de tepelhof. Röntgenologisch en echografisch onderzoek van de linker borst toonden een oppervlakkige, strengvormige verdichting (figuur). Op basis van het klinisch beeld en het beeldvormend onderzoek stelden wij de ziekte van Mondor vast. Deze aandoening berust op ontsteking en trombosering van een oppervlakkige vene. Vaak betreft het venen in het subcutane vet van de mamma, maar ook aders van buik, romp of penis kunnen zijn aangedaan. Deze zeldzame vorm van tromboflebitis werd…

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, Den Haag.

Afd. Heelkunde: drs. K. Azijli, anios heelkunde; dr. J. Merkus, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. P. Warmerdam, radioloog.

Contact drs. K. Azijli (k.azijli@live.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Kaoutar Azijli ICMJE-formulier
Jos Merkus ICMJE-formulier
Piet Warmerdam ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties