Een vrouw met een groene teennagel
Open

Diagnose in beeld
13-03-2009
F.M. (Erik) Plat en H. Jorn Bovenschen

Auteursinformatie

Drs. F.M. Plat, huisarts te Milsbeek en gezondheidswetenschapper.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Dermatologie, Nijmegen.

Dr. H.J. Bovenschen, arts in opleiding tot dermatoloog.

Contactpersoon: drs. F.M. Plat (e.plat@chello.nl).

Verantwoording

Aanvaard op 24 april 2008