Een vrouw met een groeiende massa tussen de billen

Wat is de diagnose?
Nike M. Hanneman
Milan C. Richir
W. (Hermien) H. Schreurs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6617
Abstract
Download PDF

artikel

Een 58-jarige vrouw kwam op de polikliniek Chirurgie omdat de massa die al enkele jaren bij haar anus groeide het laatste jaar snel in grootte toegenomen was. Zij had pijn en kon niet meer zitten. Haar voorgeschiedenis vermeldde condylomata accuminata, haar laatste controle was bijna 10 jaar geleden. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een riekende, exofytische, condylomateuze massa met een omvang 10 x 6 cm bij de anus, groeiend tot aan de linea dentata (figuur a). Na histopathologisch onderzoek van de tumorbiopten stelden wij de diagnose ‘condyloma acuminatum giganteum’, er was geen invasieve groei. We verrichtten een radicale resectie tot aan de linea dentata. Bij poliklinische controle 4 maanden na de ingreep, was de wondgenezing goed en had patiënte geen klachten of tekenen van een recidief (figuur b).

Condyloma acuminatum giganteum, ook wel ‘Buschke-Löwensteintumor’ genoemd, is een snel groeiende, agressieve tumor van het genitale en peri-anale gebied, lijkend op condylomata accuminata. Het verschil is dat condyloma acuminatum giganteum agressief groeit, waardoor destructie van omliggend weefsel optreedt. De tumor is geassocieerd met humaan papillomavirus genotype 6 en 11 en komt vaker voor bij HIV-geïnfecteerde en immuungecompromiteerde patiënten. Vanwege de hoge recidiefkans – 70% – en de mogelijke maligne ontaarding in een squameus of verruceus carcinoom, is de voorkeursbehandeling radicale excisie. Dit kan worden voorafgegaan door chemotherapeutische behandeling om de tumoromvang te verminderen.

Figuur 1

Diagnose

Buschke-Löwensteintumor (condyloma acuminatum giganteum).

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Heelkunde, Alkmaar.

Drs. N.M. Hanneman, aios heelkunde; dr. M.C. Richir, aios heelkunde; dr. W.H. Schreurs, chirurg.

Contact drs. N.M. Hanneman (n.m.hanneman@mca.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Nike M. Hanneman ICMJE-formulier
Milan C. Richir ICMJE-formulier
W. (Hermien) H. Schreurs ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties