Een vrouw met een drukpijnlijke weerstand in de buik

Wat is de diagnose?
Leonie Prins
Jan Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A372
Abstract
Download PDF

Casus

Een 91-jarige vrouw had sinds enkele weken klachten van misselijkheid, anorexie en diarree. Haar voorgeschiedenis vermeldde een uterusextirpatie, appendectomie, coronairlijden, ritmestoornissen en een nefrectomie rechts vanwege nefrolithiasis. Bij onderzoek van het abdomen was links boven in de buik een drukpijnlijke weerstand palpabel. Een CT-scan liet een tumor zien met een diameter van 12 cm, die uitging van de maag. Er waren geen aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa, lymfomen of levermetastasen. Via een mediane laparotomie verwijderden wij een mobiele, vaste tumor die met een smalle steel van 0,5 cm aan de grote curvatuur van de maag vastzat (figuur). Histologisch onderzoek toonde een gastro-intestinale stromaceltumor’ (GIST). Een GIST is een zeldzame mesenchymale maligniteit die uit kan gaan van de maag (50%), de dunne darm (25%) en het colon of rectum (10%). Het klinisch beeld bestaat uit vergroting van de abdominale inhoud en bloedingen of obstructieverschijnselen van het maagdarmkanaal. Bij de helft van de patiënten worden op afstand metastasen gevonden. De prognose hangt af van de grootte en de mitotische activiteit van de tumor. Bij 40% van de patiënten vindt na complete resectie een recidief plaats. Sommige patiënten reageren goed op behandeling met de tyrosinekinaseremmer imatinib.

Figuur 1

Diagnose

Gastro-intestinale stromaceltumor (GIST) van de maag.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Walcheren, afd. Chirurgie, Vlissingen.

Drs. L. Prins, coassistent; drs. J. Jansen, algemeen chirurg.

Contact drs. L. Prins (leonieprinsesje@yahoo.com)

Verantwoording

Aanvaard op 13 maart 2009

Gerelateerde artikelen

Reacties