Een vrouw met een bijzonder echobeeld van de buik

Wat is de diagnose?
Barbara J. Nolens
Cathelijne F. van Heteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4547
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 29-jarige vrouw werd naar de polikliniek Gynaecologie verwezen vanwege een zwelling in de onderbuik sinds 1 week. Bij lichamelijk onderzoek was er een tumor palpabel die bijna tot navelhoogte reikte. Transvaginale echografie liet een cysteus proces zien, met daarin echorijke, bolvormige structuren (figuur a). Vanwege dit zeer ongebruikelijke echobeeld werd een CT-scan gemaakt. Er was een deels cysteuze, deels solide cyste aanwezig in het rechter ovarium van 10 x 9 x 12 cm, met daarin vethoudende structuren en mogelijk een tand. Een dermoïdcyste werd het meest waarschijnlijk geacht. Er werd een laparotomische cystectomie van het rechter ovarium verricht, waarna de cyste buiten de buik werd geopend. De echorijke bollen bleken te bestaan uit talg; ook waren er haren (figuur b). Bij PA-onderzoek werd een cyste bekleed met epidermis gevonden, met plaatselijk seromucineuze klierbuisjes en zweetklieren. Patiënte herstelde voorspoedig. Een dermoïdcyste of matuur teratoom – teratoom is Grieks voor ‘monsterlijke zwelling’ – is een benigne kiemceltumor, waarin alle volledig gedifferentieerde weefselsoorten kunnen voorkomen. De diagnose is doorgaans met echografie te stellen. Als behandeling wordt een cystectomie of adnexextirpatie geadviseerd. De kans op maligne ontaarding is ongeveer 1%.

Figuur 1

Diagnose

Dermoïdcyste of matuur teratoom.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Nijmegen.

Drs. B.J. Nolens, aios gynaecologie; dr. C.F. van Heteren, gynaecoloog.

Contact drs. B.J. Nolens (b.nolens@cwz.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 14 maart 2012

Ook interessant

Reacties