Een vrouw met drijvende bolletjes in haar buik

Wat is de diagnose?
Marion W.C. Vlemminx
Hilde Hoskam
Ninki M. Minderhoud
Sylvia A. ter Haar-van Eck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8532
Abstract

Casus

Een 55-jarige postmenopauzale vrouw meldde zich met acute pijn in de rechter onderbuik op de SEH. Zij was met een dieet 14 kg afgevallen, terwijl haar buikomvang nauwelijks was geslonken (BMI: 40 kg/m2). Bij lichamelijk onderzoek palpeerden we een intra-abdominale zwelling tot boven navelhoogte. Beeldvormend onderzoek met echografie en MRI liet een cysteus proces zien met daarin opvallende, drijvende bolletjes (figuur a en b). De concentratie van tumormarker CA-125 was verhoogd (180 kU/l). Patiënte onderging een laparotomie, waarbij een groot, getordeerd, cysteus, ruimte-innemend proces werd vastgesteld; deze ging uit van het linker adnex. Er werd beiderzijds een…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: drs. M.W.C. Vlemminx, anios gynaecologie (thans: aios gynaecologie); drs. H. Hoskam, coassistent; drs. S.A. ter Haar-van Eck, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: drs. N.M. Minderhoud, radioloog.

Contact drs. M.W.C. Vlemminx (m.vlemminx@mmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marion W.C. Vlemminx ICMJE-formulier
Hilde Hoskam ICMJE-formulier
Ninki M. Minderhoud ICMJE-formulier
Sylvia A. ter Haar-van Eck ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties