Een vrouw met chronische infectie van de bovenbenen

Wat is de diagnose?
Rudolph H. Houben
Neveen A.T. Hamdy
Jaap T. van Dissel
Inger B. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7322
Abstract

Casus

Een 58-jarige vrouw met myositis ossificans traumatica bezocht de polikliniek Traumachirurgie na verwijzing door de endocrinoloog in verband met een cutane perforatie van een van de ossificaties. De klachten van ossificatie van de M. quadriceps femoris ontstonden 30 jaar eerder, na liposuctie van beide bovenbenen. Na 15 jaar ontstond een laaggradige chronische infectie met fistels. Bacteriële kweken van secreties wezen op een Staphylococcus aureus-infectie. In de daaropvolgende jaren toonden kweken ook meerdere anaerobe micro-organismen. Episodes van acute cellulitis werden behandeld met verschillende antibiotica, afhankelijk van de kweekuitslag. Op het moment van verwijzing gebruikte patiënte gedurende 8 jaar onafgebroken…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Traumachirurgie: R.H. Houben BSc, student-onderzoeker; prof.dr. I.B. Schipper, chirurg-traumatoloog.

Afd. Endocrinologie: dr. N.A.T. Hamdy, internist-endocrinoloog.

Afd. Infectieziekten: prof.dr. J.T. van Dissel, internist-infectioloog.

Contact R.H. Houben BSc (r.h.houben@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rudolph H. Houben ICMJE-formulier
Neveen A.T. Hamdy ICMJE-formulier
Jaap T. van Dissel ICMJE-formulier
Inger B. Schipper ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties