Een vrouw met chronische ijzergebreksanemie

Wat is de diagnose?
G.M. (Germa) Hazelaar
Jeroen D. van Bergeijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3517
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 70-jarige vrouw was opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde voor een bloedtransfusie wegens een chronische ijzergebreksanemie die zij al jaren had. Eerder was bij gastroduodenoscopie een hernia diafragmatica en een antrumgastritis bij NSAID-gebruik gezien. Patiënte had in de jaren daarna enige malen een bloedtransfusie en ijzersuppletie gekregen. Tijdens de huidige opname werd opnieuw een gastroduodenoscopie verricht. In het antrum werden forse, vurig rode streperige vaatstructuren gezien, passend bij een watermeloenmaag (‘gastric antral vascular ectasia’, GAVE), wat een goede verklaring was voor de chronische anemie. Patiënte kreeg seriële endoscopische behandelingen – in totaal 10 – met argon-plasmacoagulatie (APC). APC is een contactvrije elektrocoagulatie met geïoniseerd argongas. Bij de laatste controle waren zowel de watermeloenmaag als de anemie geheel verdwenen. In retrospectie was het kenmerkende beeld, donkere strepen op een watermeloen, al bij eerdere duodenoscopieën aanwezig, maar onterecht benoemd als hemorragische gastritis bij NSAID-gebruik. Een watermeloenmaag heeft een karakteristiek endoscopisch beeld met felrode strepen, als spaken van een wiel met de pylorus als as. Het is een zeldzame oorzaak voor chronische ijzergebreksanemie en komt met name voor bij oudere vrouwen. Het is soms geassocieerd met levercirrose, hypochloorhydrie (tekort aan zoutzuur in het maagsap) of systemische sclerose. De diagnose wordt bevestigd middels histologisch onderzoek. Hierbij worden gedilateerde mucosale capillairen gezien met focale trombose en fibromusculaire hyperplasie van vaten in de lamina propria. Een watermeloenmaag kan met argon-plasmacoagulatie zeer doelmatig behandeld worden.

Figuur 1

Diagnose

Anemie ten gevolge van een watermeloenmaag (gastric antral vascular ectasia, GAVE).

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Interne geneeskunde, Ede.

Drs. G.M. Hazelaar, anios interne geneeskunde; dr. J.D. van Bergeijk, mdl-arts.

Contactpersoon: drs. G.M. Hazelaar (germahazelaar@hotmail.com).

Contact (germahazelaar@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 26 juni 2011

Auteur Belangenverstrengeling
G.M. (Germa) Hazelaar ICMJE-formulier
Jeroen D. van Bergeijk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties