Een vrouw met buikpijn

Wat is de diagnose?
Hugo T.C. Veger
Gerald Peterson
Dik Meeuwis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A350
Abstract

Casus

Op de Spoedeisende Hulp kwam een 80-jarige vrouw die sinds 1 dag plotseling heftige buikpijn had; patiënte was ook misselijk en ze braakte. Haar voorgeschiedenis vermeldde diverticulose van het colon, transanale resectie van een rectumprolaps, astma en COPD. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een matig zieke vrouw met een bol abdomen. De contouren van de dunne darm projecteerden door de buikwand. We hoorden matige peristaltiek en bij palpatie was het abdomen diffuus pijnlijk zonder défense musculaire. Laboratoriumonderzoek toonde geen afwijkingen, behoudens een leukocytose (14,9 x 109/l). CT van het abdomen toonde verwijde dunnedarmlissen met daarbij een versmalling…

Auteursinformatie

Rijnland Ziekenhuis, Afd. Heelkunde, Leiderdorp.

drs. H.T.C. Veger, aios Heelkunde.

HagaZiekenhuis, Afd. Heelkunde, Den Haag.

drs. G. Peterson, anios Heelkunde; dr. D. Meeuwis, chirurg.

Contact drs. H.T.C. Veger (h.veger@rijnland.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 8 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties