Een vrouw met blaarvorming na radiotherapie

Wat is de diagnose?
Sabine Neve
Wietse S.C. Eppinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A807
Abstract

Casus

Een 61-jarige vrouw ontwikkelde tijdens de 4e week van postoperatieve radiotherapie (na 30 Gy, totale dosis 66 Gy) voor een epitheliaal-myo-epitheliaal carcinoom van de glandula parotis blaren in het bestraalde gebied. Enkele weken na de laatste bestraling ontstonden er ook blaren en jeuk over de rest van het lichaam (figuur). Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan radiotherapiegeïnduceerd bulleus pemfigoïd of impetigo bullosa. Een kweek van blaarvocht was positief voor Staphylococcus aureus maar antibiotische therapie had geen effect. Een huidbiopt liet subepidermale blaarvorming met een overwegend eosinofiel ontstekingsinfiltraat zien, passend bij bulleus pemfigoïd. Immunofluorescentieonderzoek bevestigde deze diagnose. Patiënte werd behandeld met prednison…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: drs. W.S.C. Eppinga, arts-assistent radiotherapie.

Contact drs. S. Neve (sabineneve@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 6 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties