Een vrouw met acuut bilateraal visusverlies

Wat is de diagnose?
Nikki Meijer
Hoang-Ton Nguyen
Rachel Wolff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1255
Abstract

Casus

Een 46-jarige vrouw zonder oogheelkundige voorgeschiedenis kwam ’s nachts naar de SEH vanwege toenemend wazig zicht en hoofdpijn. Patiënte gebruikte topiramaat vanwege migraine. Bij onderzoek was de visus fors gedaald. Beide pupillen waren gedilateerd en lichtstijf. De intraoculaire druk was beiderzijds verhoogd tot boven 40 mmHg (applanatoir). Spleetlamponderzoek toonde conjunctivale hyperemie met chemosis en cornea-oedeem. De voorste oogkamer was ondiep. Fundusscopie liet geen afwijkingen zien. Optische coherentietomografie (OCT) van het voorsegment toonde beiderzijds gesloten kamerhoeken en obstructie van het trabekelsysteem (figuur 1a en 2a). Daarop stelden we de diagnose ‘topiramaat-geïnduceerd geslotenkamerhoekglaucoom’. De topiramaat werd gestaakt en we behandelden patiënte…

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, afd. Oogheelkunde, Hoorn.

Drs. N. Meijer, coassistent (tevens: VUmc, Amsterdam); drs. H.T. Nguyen, aios oogheelkunde (tevens: VUmc, Amsterdam); drs. R. Wolff, oogarts.

Contact drs. N. Meijer (n.meijer@live.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nikki Meijer ICMJE-formulier
Hoang-Ton Nguyen ICMJE-formulier
Rachel Wolff ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties