Een voetballer met een pijnlijke zwelling van de knie

Wat is de diagnose?
Peter J.T.S. van Winterswijk
P.K. (Koen) Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6621
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 19-jarige man kwam naar de polikliniek Orthopedie vanwege pijn en een zwelling aan de mediale zijde van zijn rechter knie. Hij had vooral last bij sprinten en trappen tegen een voetbal. Hij voelde een harde verdikking aan de binnenzijde van de knie. Patiënt had 1,5 jaar eerder 2 maal een distorsie van de rechter knie doorgemaakt tijdens voetbal, waarbij destijds een mediaal collateralebandletsel graad 1 werd gevonden. Een röntgenfoto van de knie toonde toen geen afwijkingen (figuur a).Bij lichamelijk onderzoek vonden wij geen hydrops in de knie. De knie had een flexie van 120 graden, een extensie van 0 graden en een goede stabiliteit. Ter hoogte van de mediale femurcondyl was een drukpijnlijke en harde zwelling palpabel. Ter plaatse zagen wij op de röntgenfoto een calcificatie (figuur b). Wij stelden de diagnose ‘Pellegrini-Stieda-syndroom’. Bij het Pellegrini-Stieda-syndroom wordt een calcificatie gezien ter hoogte van de proximale aanhechting van het mediale collaterale ligament. De knie is doorgaans stabiel; er kan een bewegingsbeperking bestaan. De afwijking wordt meestal bij toeval ontdekt. Er is geen consensus over de oorzaak; mogelijk gaat het om een calcificatie van een hematoom of een periostale avulsie van de mediale collaterale band en/of de M. adductor magnus. De behandeling van deze posttraumatische afwijking is conservatief en bestaat uit aanpassing van de belasting, flexie- en extensieoefeningen, NSAID’s of een lokale glucocorticoïdeninjectie. Dit is bij de meeste patiënten succesvol. Bij aanhoudende klachten ondanks therapie kan een excisie overwogen worden.

Figuur 1

Diagnose

Pellegrini-Stieda-syndroom (posttraumatische calcificatie van de mediale collaterale band).

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Orthopedie, Rotterdam.

Drs. P.J.T.S. van Winterswijk, aios orthopedie en dr. P.K. Bos, orthopedisch chirurg.

Contact drs. P.J.T.S. van Winterswijk (pvanwinterswijk@outlook.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Peter J.T.S. van Winterswijk ICMJE-formulier
P.K. (Koen) Bos ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties