Een uitbraak van mazelen op de Spoedeisende Hulp

Onderzoek
J.C.F.M. Wetsteyn
W.M.J. de Rond
M.C.J. Schreuder
H.E.L. de Boer
R.S. van Binnendijk
K.C. Wolthers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2032-6
Abstract

Samenvatting

Een kleine mazelenuitbraak deed zich voor nadat zich op een afdeling Spoedeisende Hulp een 33-jarige vrouw, een vliegtuigcabinemedewerkster, had gemeld met koorts; daarbij werden 3 ziekenhuismedewerkers besmet: een 42-jarige man, een vrouw van 33 en een vrouw van 26 jaar. De man en de eerstgenoemde vrouwelijke ziekenhuismedewerker waren niet gevaccineerd, de laatstgenoemde was 2 maal gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie van de beide seronegatieve medewerkers met het vaccin tegen bof, mazelen en rubella (bmr) binnen 48 h na hun blootstelling aan mazelen voorkwam de ziekte bij hen niet. Bij de derde medewerker werd vaccinatie niet nodig geacht. Verdere gevallen van klinische mazelen bleven uit. Bij alle 4 patiënten werd op basis van een positieve PCR-uitslag en sequentieanalyse van het virus hetzelfde wildtype-mazelenvirus met genotype D5 aangetoond. Mazelen blijft een risico voor werkers in de gezondheidszorg die geen natuurlijk verworven antistoffen hebben. Het huidige beleid om personen binnen 72 h na blootstelling aan mazelen te vaccineren kan onvoldoende zijn. Tevens bleek dat mazelenvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma niet altijd een nosocomiale besmetting kan voorkomen. Het aanbieden van een bmr-vaccinatie of -boostervaccinatie aan personeel op bepaalde ziekenhuisafdelingen zou wenselijk kunnen zijn.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2032-6

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.dr.J.C.F.M.Wetsteyn (tevens: onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids) en mw.drs.M.C.J.Schreuder, internisten.

Afd. Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie: mw.W.M.J.de Rond, hygiënist.

Afd. Bedrijfsgeneeskundige Dienst: hr.drs.H.E.L.de Boer, bedrijfsarts.

Afd. Medische Microbiologie, Laboratorium voor Klinische Virologie: mw.dr.K.C.Wolthers, arts-microbioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening, Bilthoven.

Hr.dr.R.S.van Binnendijk, viroloog en immunoloog.

Contact mw.dr.J.C.F.M.Wetsteyn (j.c.wetsteyn@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties