Een trombus in een persisterend foramen ovale

Klinische praktijk
Manon C.H. de Vries
Kristine W.A. Koekkoek
Maurits J. van der Veen
Marcory C.R.F. van Dijk
Dave H.T. Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9491
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een trombus ‘in transit’ is een relatief zeldzame diagnose. Hierbij bevindt zich een trombus in een persisterend foramen ovale. Een open foramen ovale komt bij circa 25% van de bevolking voor. Bij een trombus in transit kunnen paradoxale arteriële embolieën ontstaan, onder andere in de cerebrale circulatie en in de ledematen.

Casus

Een 60-jarige man met een ernstige pneumosepsis bleek in het rechter atrium een trombus te hebben die zich door een persisterend foramen ovale uitstrekte tot in het linker atrium. Patiënt werd behandeld met therapeutische antistolling. Desondanks trad cerebrale embolisatie op met uitgebreide cerebrale ischemie. Uiteindelijk overleed patiënt door multiorgaanfalen.

Conclusie

De therapie voor patiënten met een trombus in transit kan bestaan uit heparine, trombolyse of chirurgische verwijdering van de trombus. Wat de optimale therapie is, moet per patiënt worden bepaald. De mortaliteit van deze aandoening is hoog (16-36%).

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Intensive Care: drs. M.C.H. de Vries en drs. K.W.A. Koekkoek, arts-assistenten; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Cardiologie: dr. M.J. van der Veen, cardioloog.

Afd. Pathologie: dr. M.C.R.F. van Dijk, patholoog (tevens: Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem).

Contact drs. M.C.H. de Vries (icaavriesm@zgv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon C.H. de Vries ICMJE-formulier
Kristine W.A. Koekkoek ICMJE-formulier
Maurits J. van der Veen ICMJE-formulier
Marcory C.R.F. van Dijk ICMJE-formulier
Dave H.T. Tjan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties