Een stroomdiagram voor de diagnostiek van acute, niet-traumatische gewrichtsklachten op de kinderleeftijd, retrospectief toegepast bij 115 kinderen

Klinische praktijk
R. ten Cate
A.C. Lankester
P.J.C. van der Straaten
L.W.A. van Suijlekom-Smit
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1222-6
Abstract

Samenvatting

- Acute, niet-traumatische gewrichtsklachten op de kinderleeftijd kunnen worden veroorzaakt door aandoeningen die snelle, adequate herkenning en behandeling vereisen en door aandoeningen waarbij het beloop kan worden afgewacht.

- Op basis van bepaalde gegevens uit de anamnese, aangevuld met bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, is het vaak mogelijk tot een (waarschijnlijkheids)diagnose te komen.

- Er werd een stroomdiagram ontworpen met als onderscheidende stappen: koorts, waarde van C-reactieve proteïne, betrokkenheid van het heupgewricht, de aanwezigheid van extra-articulaire manifestaties en de uitslagen van bloedbeeld, bezinking en beeldvormend onderzoek.

- Bij retrospectieve toepassing van dit stroomdiagram op de ziektegegevens van 115 kinderen met acute, niet-traumatische gewrichtsklachten, bij wie de diagnose in de status als ‘gouden standaard’ gold, werd bij alle kinderen de juiste diagnose gesteld: bij 98 (85,2) volgens de kortste route en bij 17 (14,8) indirect.

- Bij 4 kinderen zou toepassing van het stroomdiagram mogelijk geleid hebben tot onnodige diagnostiek en/of behandeling. Er werden geen aandoeningen gemist waarvoor op korte termijn behandeling nodig was.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.R.ten Cate, kinderarts-reumatoloog (tevens: Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam); dr.A.C.Lankester en prof.dr.J.M.Wit, kinderartsen.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Delft.

Dr.P.J.C.van der Straaten, kinderarts.

Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Mw.dr.L.W.A.van Suijlekom-Smit, kinderarts-reumatoloog.

Contact mw.dr.R.ten Cate

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties