Een stroomdiagram voor de diagnostiek van acute, niet-traumatische gewrichtsklachten op de kinderleeftijd, retrospectief toegepast bij 115 kinderen
Open

Richtlijnen
01-07-2002
R. ten Cate, A.C. Lankester, P.J.C. van der Straaten, L.W.A. van Suijlekom-Smit en J.M. Wit

- Acute, niet-traumatische gewrichtsklachten op de kinderleeftijd kunnen worden veroorzaakt door aandoeningen die snelle, adequate herkenning en behandeling vereisen en door aandoeningen waarbij het beloop kan worden afgewacht.

- Op basis van bepaalde gegevens uit de anamnese, aangevuld met bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, is het vaak mogelijk tot een (waarschijnlijkheids)diagnose te komen.

- Er werd een stroomdiagram ontworpen met als onderscheidende stappen: koorts, waarde van C-reactieve proteïne, betrokkenheid van het heupgewricht, de aanwezigheid van extra-articulaire manifestaties en de uitslagen van bloedbeeld, bezinking en beeldvormend onderzoek.

- Bij retrospectieve toepassing van dit stroomdiagram op de ziektegegevens van 115 kinderen met acute, niet-traumatische gewrichtsklachten, bij wie de diagnose in de status als ‘gouden standaard’ gold, werd bij alle kinderen de juiste diagnose gesteld: bij 98 (85,2) volgens de kortste route en bij 17 (14,8) indirect.

- Bij 4 kinderen zou toepassing van het stroomdiagram mogelijk geleid hebben tot onnodige diagnostiek en/of behandeling. Er werden geen aandoeningen gemist waarvoor op korte termijn behandeling nodig was.