Een sterke man met een zwakke schouder

Wat is de diagnose?
Marjolijn Henket
Geert J. Lycklama á Nijeholt
Peer van der Zwaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6826
Abstract

Casus

Een voormalig olympisch atleet van 47 jaar met een blanco medische voorgeschiedenis bezocht de polikliniek Orthopedie wegens jaren bestaande klachten van de linker schouder en arm zonder voorafgaand trauma. Patiënt had pijn en een zwak gevoel in de arm. De klachten waren progressief sinds 4 maanden en deden zich met name voor bij sportactiviteiten. Bij lichamelijk onderzoek was er volledige actieve beweeglijkheid van de schouder en de nek, doch met een evident gestoord scapulothoracaal ritme en met een afstaand schouderblad in abductie. De atrofie van de M. trapezius en de M. sternocleidomastoideus was duidelijk zichtbaar door de gespierde habitus…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Orthopedie & Traumatologie: drs. M. Henket, aios orthopedie; dr. P. van der Zwaal, orthopedisch chirurg.

Afd. Radiologie: dr. G.J. Lycklama á Nijeholt, neuroradioloog en interventieradioloog.

Contact dr. P. van der Zwaal (peerzwaal@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolijn Henket ICMJE-formulier
Geert J. Lycklama á Nijeholt ICMJE-formulier
Peer van der Zwaal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte collega's,

 

Dank voor deze interessante en leerzame casus.

 

Neuralgische amyotrofie lijkt een onder gediagnosticeerd probleem dat met name ook vaak langdurige secundaire klachten geeft door een compensatoir bewegingspatroon met surmenage.

 

Perifeer zenuw letsels van de schouder, veroorzaakt door beklemming, trauma, tumoren of, frequenter voorkomend, idiopatische neuritis zoals neuralgische amyotrofie (NA), hebben betrekking op de zenuwen en spieren vanuit de plexus brachialis. NA is een acute, erg pijnlijke, perifere neuropathie met als gevolg scapulaire instabiliteit (scapula alata) en multifocale parese van de schouder spieren. Veel NA patienten blijven symptomen houden zoals aanhoudende pijn, parese, verminderde duurbelasting en vermoeidheid., die sterk gecorreleerd zijn aan de aanhoudende scapulaire instabiliteit. In de praktijk zien we bij NA patienten een duidelijjk veranderd bewegingspatroon van de schouder veroorzaakt door een combinatie van parese van de serratus anterior en overactiviteit van de trapezius, levator scapulae en pectoralis. De aanhoudende verstoring van het bewegingspatroon van de schouder leidt tot een vicieuze cirkel van overbelasting en pijn met een antalgische houding en verlies van selectiviteit met als gevolg een verdere verslechtering van het bewegingspatroon van de schouder. Het versterken van de al overbelaste, verzwakte en compenserende periscapulaire en/of rotator cuff spieren is ineffectief of kan zelfs de symptomen verergeren.

 

Binnen de plexuspoli van het Radboudumc hebben wij hiervoor een multidisciplinaire behandeling opgezet, met duidelijke samenwerking van de fysiotherapeut met de ergotherapeut. Bestaande uit patiente leren hoe ze actieve controle krijgen over de periscapulohumerale bewegingen en herwinnen van een balans in dagelijkse activiteiten en effectieve rustmomenten over de dag. Met als doel om de patient zelf de mogelijkheden te geven waarmee zij de aanhoudende symptomen ten gevolgen van een NA kunnen reduceren.

 

Hieronder een link voor meer informatie over de aandoening en behandeling.

http://www.umcn.nl/Zorg/Ziektebeelden/Pages/neuralgischeamyotrofie.aspx

 

Hieronder links naar een aantal interessante artikelen over neuralgische amyotrofie.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999312005539

http://iospress.metapress.com/content/dm5334q3l62507h6/?genre=article&issn=1053-8135&volume=33&issue=4&spage=657

http://www.nature.com/nrneurol/journal/v7/n6/full/nrneurol.2011.62.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2780663/

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens het plexusteam van het Radboudumc,

Jan Groothuis

revalidatiearts