Een snelgroeiende zwelling in de hals

Iemand die zijn hals vasthoudt
J.F. (Alex) Lin
Thera P. Links
K. Esther Broekman
Bettien van Hemel
Jeroen Vister
Hans H.G. Verbeek
Adrienne H. Brouwers
Schelto Kruijff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7899
Abstract

Beste collega’s,

Een snelgroeiende tumor in de hals kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een anaplastisch schildkliercarcinoom. Door nieuwe mogelijkheden voor tumorgerichte behandeling is snelle diagnostiek nog belangrijker geworden.

De snelgroeiende zwelling in de hals heeft een brede differentiaaldiagnose met zowel goedaardige als kwaadaardige oorzaken, zoals een hemorragische cyste, anaplastisch schildkliercarcinoom (ATC) of een lymfoom. ATC is een zeldzame diagnose. In Nederland wordt de diagnose gesteld bij gemiddeld 50 patiënten per jaar. De mediane overleving is zes maanden.1 Het is cruciaal om de alarmsymptomen bij een snelgroeiende zwelling in de hals te herkennen.

In dit artikel beschrijven wij de nieuwe ontwikkelingen van de behandeling van ATC en illustreren wij de waarde van een regionaal diagnostisch en klinisch zorgpad voor patiënten met een snelgroeiende zwelling in de hals (zie…

Auteursinformatie

UMC, Groningen. Afd. Chirurgie: drs. J.F. Lin, arts-onderzoeker; prof.dr. S. Kruijff, chirurg. Afd. Endocrinologie en Diabetes: prof.dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog. Afd. Medische Oncologie: drs. K.E. Broekman, internist-oncoloog. Afd. Pathologie en Medische Biologie: dr. B. van Hemel, patholoog. Afd. Radiologie: dr. J. Vister, radioloog. Afd. Radiotherapie: dr. H.H.G. Verbeek, radiotherapeut. Afd. Nucleaire Geneeskunde: dr. A.H. Brouwers, nucleaire geneeskundige.

‡ Namens de werkgroep (bij-)schildklier UMCG, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact J.F. Lin (j.f.lin@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De tumorwerkgroep (bij-)schildklier UMCG bestaat uit de volgende leden: Thera P. Links, K. Esther Broekman, Bettien van Hemel, Jeroen Vister, Adrienne H. Brouwers, Schelto Kruijff, Wouter Zandee, Liesbeth Jansen, Michiel N. Kerstens, Reina Sol-Kloet, Edwin Oldehinkel, Hans H.G. Verbeek, Wendy Kelder, Jan H. Koetje, Auke Appelman, Walter Noordzij en Jan Pruim. Alle werkgroepleden hebben bijgedragen aan het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
J.F. (Alex) Lin ICMJE-formulier
Thera P. Links ICMJE-formulier
K. Esther Broekman ICMJE-formulier
Bettien van Hemel ICMJE-formulier
Jeroen Vister ICMJE-formulier
Hans H.G. Verbeek ICMJE-formulier
Adrienne H. Brouwers ICMJE-formulier
Schelto Kruijff ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties