Een reële angst voor voodoogeesten

Klinische les
11-03-2019
Nienke Fleuren en W.F. (Pim) Scholte

Dames en Heren,

Angst is een fysiologische en emotionele reactie op dreiging. Wanneer die reactie disproportioneel is, kan er sprake zijn van een angststoornis. Deze disproportionaliteit betreft de verhouding tussen de intensiteit van de angst en het feitelijk aanwezige gevaar. Voor het beoordelen van de mate van gevaar moet men kennis hebben van de culturele en maatschappelijke context van de patiënt. Dit demonstreren wij aan de hand van een patiënt met een reële angst voor voodoogeesten.

Auteursinformatie

Equator Foundation, Arq Psychotrauma Expert Groep, Diemen: drs. N. Fleuren, anios psychiatrie (thans: aios ouderengeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc); dr. W.F. Scholte, psychiater (tevens: afd. Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC).

Contact: N. Fleuren (nienkefleuren@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Nienke FleurenICMJE-formulier
W.F. (Pim) ScholteICMJE-formulier