Een psychotische patiënt die somatische zorg weigert

Klinische les
26-08-2019
Milanne Q. Schaap en Jeroen A. van Waarde

Dames en Heren,

Patiënten met een psychose kunnen lichamelijke sensaties, zoals pijn, anders beleven. In de acute fase na bijvoorbeeld een myocardinfarct voelen zij minder of zelfs geen pijn. In dit artikel beschrijven wij een psychotische patiënt met een acetabulumfractuur en perifere arteriële trombose die geen pijn ervoer. De psychose belemmerde een adequate chirurgische behandeling, wat leidde tot blijvende invaliditeit. Deze casus onderstreept het belang om door te pakken bij patiënten met een psychose die somatische zorg weigeren als ingrijpen medisch noodzakelijk is.

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Brenda Frederiks
09-09-2019 16:12

Onjuistheid

In het artikel is een onjuistheid geslopen. Een RM heeft eigenlijk alleen betekenis bij verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of een PAAZ van een algemeen ziekenhuis, maar niet op een medisch psychiatrische unit (MPU) van een algemeen ziekenhuis. Een MPU is namelijk geen locatie met een bopz-aanmerking, waardoor de RM feitelijk geen betekenis heeft en de client daar vrijwillig is opgenomen. 

Brenda Frederiks, sectieredacteur

Jeroen jvwaarde
09-09-2019 18:08

reactie auteur

Ik vrees dat de informatie van mevrouw Frederiks niet klopt. De MPU waar deze patiënt was opgenomen is onderdeel van een PAAZ, met een BOPZ-erkende gesloten afdeling.

Mevrouw Frederiks wijst wel op een belangrijk probleem, namelijk dat er onduidelijkheid bestaat over welke MPU nu wat in de patiëntenzorg kan betekenen. In Nederland zijn er MPU’s gesitueerd op een ‘somatische verpleegafdeling’ (die geen BOPZ-erkenning hebben), en MPU’s op een PAAZ. Zie ook het artikel van Van Schijndel et al in dit tijdschrift (2017, 161, D890), waarin wordt gerapporteerd dat 92% van de MPU’s patiënten met een BOPZ-titel kunnen opnemen.

Jeroen van Waarde, psychiater