Een prematuur met nagelafwijkingen

Wat is de diagnose?
Jacqueline P.F. van der Sluijs-Bens
Pamela W.M Kleikers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A205
Abstract

Casus

Een prematuur werd geboren bij een zwangerschapstermijn van 28 weken. Hij was de eerste van een drieling. Bij lichamelijk onderzoek viel op dat beiderzijds de duimnagel centraal hypoplastisch was en de overige nagels triangulaire lunulae vertoonden (figuur). Verder was de linker patella afwezig en stond het linker onderbeen in exorotatie ten opzichte van het bovenbeen. Wij dachten aan de diagnose ‘nagel-patella-syndroom’ (NPS); ook oma, vader en zusje van patiënt waren hiermee bekend. Bij aanvullend onderzoek werden echografisch geen afwijkingen aan de nieren gezien en er was geen proteïnurie. Beide andere leden van de triplet hadden bij lichamelijk onderzoek geen…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Veldhoven.

Drs. J.P.F. van der Sluijs-Bens, kinderarts-neonatoloog; drs. P.W.M. Kleikers, coassistent.

Contact drs. J. P.F. van der Sluijs-Bens (j.vandersluijs@mmc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 5 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties