Zinkprotoporfyrine identificeert ijzergebreksanemie zonder ijzergebrek

Een prematuur met anemie

Klinische praktijk
Diederik E. van der Feen
Jacqueline L.A.M. van Hillegersberg
Johannes A. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8393
Abstract

Dames en Heren,

Anemie is een veelvoorkomend probleem bij prematuur geboren zuigelingen en is meestal goed te behandelen met ijzersuppletie. Als een anemie persisteert ondanks correctie van deficiënties, vereist dat verdere evaluatie. Deze klinische les beschrijft een casus van een prematuur met de diagnose ‘anemie bij prematuriteit’, een aanmaakstoornis zonder deficiënties. Een mogelijke verklaring voor de anemie bij prematuriteit was hier een voorbijgaande ijzerincorporatiestoornis, die geïdentificeerd werd door bepaling van het zinkprotoporfyrine.

Patiënt A, een mannelijke neonaat van 8 weken oud, werd vaginaal geboren na een zwangerschap van 30 weken. Patiënt had een redelijke start en een geboortegewicht van 1700 g (P70). Bij perinataal lichamelijk onderzoek waren er geen afwijkingen.

Patiënt ligt inmiddels anderhalve maand opgenomen op de afdeling Neonatologie als hij zijn 4e erytrocytentransfusie ontvangt vanwege een recidiverende anemie. Hij is op dit moment 8 weken oud (amenorroeduur :38 weken), de groei en inname van voeding…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde/Neonatologie, Nieuwegein.

Drs. D.E. van der Feen, coassistent (thans: arts-onderzoeker, UMCG-Beatrix Kinderziekenhuis,

Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen, Groningen); drs. J.L.A.M. van Hillegersberg en dr. J.A. Schipper, kinderartsen.

Contact drs. D.E. van der Feen (d.e.van.der.feen01@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Diederik E. van der Feen ICMJE-formulier
Jacqueline L.A.M. van Hillegersberg ICMJE-formulier
Johannes A. Schipper ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties