Een pil voor een betere focus tijdens het studeren?

Perspectief
Marieke J.E. van den Berk-Bulsink
Marina Bakker
Michelle van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6884
Abstract

In de media duiken regelmatig berichten op over het oneigenlijk gebruik, dus zonder voorschrift, van ADHD-medicatie onder studenten. Hoe komen ze aan die middelen? En wat is het effect? Dit oneigenlijk gebruik is in elk geval niet zonder risico’s.

Samenvatting

Uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik (2021) blijkt dat bijna 1 op de 20 studenten in het afgelopen jaar ten minste één keer ADHD-medicatie oneigenlijk gebruikt heeft. Oneigenlijk gebruik is gebruik zonder voorschrift van een arts. In interviews noemen studenten vooral methylfenidaat als middel voor deze toepassing. Als belangrijkste motief voor het oneigenlijk gebruik noemen ze het verbeteren van de concentratie tijdens studieactiviteiten. Vaak krijgen of kopen studenten de medicatie van vrienden of familie die ADHD- medicatie op voorschrift gebruiken. Uit een aantal wetenschappelijke studies blijkt dat ADHD-medicatie bij mensen zonder ADHD een positief effect heeft op cognitieve prestaties, zoals aandacht. De gevonden effecten zijn echter klein en de onderzoeksetting was niet representatief voor de dagelijkse praktijk. Ook lijkt het oneigenlijk gebruik niet tot betere leerprestaties te leiden. Doordat er daarnaast weinig bekend is over de veiligheid is het gebruik niet te verantwoorden.

Auteursinformatie

Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht: drs. M.J.E. van den Berk-Bulsink, apotheker; M. Bakker, MSc, epidemioloog. Trimbos-instituut, Team Alcohol- en Drugspreventie, Utrecht: M. van der Horst, MSc, interdisciplinair sociaal wetenschapper.

Contact M.J.E. van den Berk-Bulsink (m.berk@ivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het project Gezonde Focus wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke J.E. van den Berk-Bulsink ICMJE-formulier
Marina Bakker ICMJE-formulier
Michelle van der Horst ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#8 ADHD-medicijnen en leerprestaties | Mdl-arts Thijs Grasman | Klinisch geneticus Nicoline Hoogerbrugge
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties