Een patiënte met een aplastische crisis bij sferocytose ten gevolge van een infectie met parvovirus

Klinische praktijk
A.M. Dumas
A.C. de Boer
G.J.H. den Ottolander
M.M.M. Salimans
H.T. Weiland
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1708-9
Abstract

Samenvatting

Een 29-jarige patiënte, van wie bekend was dat zij aan hereditaire sferocytose leed, maakte een aplastische crisis door ten gevolge van een infectie met het humane parvovirus B19. Het virus kon in het serummonster, afgenomen in het acute stadium van de ziekte worden aangetoond door middel van zowel elektronenmicroscopisch onderzoek als hybridisatie. Een serummonster dat twee weken later werd afgenomen bevatte IgM-antistoffen tegen parvovirus.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Virologisch Laboratorium, Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam.

Mw.dr.A.M.Dumas, medisch microbioloog.

Bergwegziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Dr.A.C.de Boer, dr.G.J.H.den Ottolander, internisten.

Academisch Ziekenhuis, Centraal Klinisch Virologisch Laboratorium, Leiden.

M.M.M.Salimans, biochemicus; dr.H.T.Weiland, medisch microbioloog.

Contact mw.dr.A.M.Dumas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties