Acute gewrichtsklachten bij een parvovirusinfectie
Open

Onderzoek
23-09-1986
B.A.C. Dijkmans, F.C. Breedveld en H.T. Weiland

Drie volwassen vrouwen werden met gewrichtsklachten naar de polikliniek reumatologie verwezen. Na uitsluiting van de verscheidene ziekteverwekkers die tot gewrichtsafwijkingen aanleiding kunnen geven, werd serologisch onderzoek op parvovirus, in Engeland, verricht. Dit wees uit dat bij de drie patiënten een recente infectie met het humane parvovirus bestond. Van de verschijnselen van een dergelijke infectie, bekend als erythema infectiosum, speciaal de gewrichtsaandoeningen, worden besproken. Bij gezinsleden van twee der patiënten kwam in dezelfde periode deze ‘vijfde ziekte’ voor.