Een patiënte met een aplastische crisis bij sferocytose ten gevolge van een infectie met parvovirus
Open

Casuïstiek
23-09-1986
A.M. Dumas, A.C. de Boer, G.J.H. den Ottolander, M.M.M. Salimans en H.T. Weiland

Een 29-jarige patiënte, van wie bekend was dat zij aan hereditaire sferocytose leed, maakte een aplastische crisis door ten gevolge van een infectie met het humane parvovirus B19. Het virus kon in het serummonster, afgenomen in het acute stadium van de ziekte worden aangetoond door middel van zowel elektronenmicroscopisch onderzoek als hybridisatie. Een serummonster dat twee weken later werd afgenomen bevatte IgM-antistoffen tegen parvovirus.