Een pasgeborene met vesiculopustuleuze huiduitslag

Wat is de diagnose?
Renske van Delft
Philippe R.R. Rosias
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2816
Abstract

Casus

We zagen een aterm meisje van een half uur oud met melkachtige vesiculopustuleuze afwijkingen verspreid over het gehele lichaam (figuur). Het geboortegewicht was 3860 g en patiënte had een goede start. Bij lichamelijk onderzoek werden behoudens de huiduitslag geen bijzonderheden gezien, de lichaamstemperatuur bedroeg 37,1°C. De huiduitslag werd geduid als neonatale pustuleuze melanose. Dit is een goedaardige huidaandoening waarvoor geen aanvullende diagnostiek of behandeling nodig is. De aandoening kent 3 stadia die bij de geboorte samen aanwezig kunnen zijn. In eerste instantie is een vesiculopustuleuze huiduitslag zichtbaar, de afwijkingen zijn 0,2-0,5 mm groot. Er is geen erytheem rond de…

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Sittard.

Drs. R. van Delft, arts-assistent; dr. P.R.R. Rosias, kinderarts.

Contact drs. R. van Delft (renske.vdelft@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 15 oktober 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties