Een pasgeborene met vesiculopustuleuze huiduitslag

Gepubliceerd:

93 deelnemers

We zagen een aterm meisje van een half uur oud met melkachtige vesiculopustuleuze afwijkingen verspreid over het gehele lichaam. Het geboortegewicht was 3860 g en patiënte had een goede start. Bij lichamelijk onderzoek werden behoudens de huiduitslag geen bijzonderheden gezien, de lichaamstemperatuur bedroeg 37,1°C.
Wat is uw diagnose?
Antwoord