Een pasgeborene met vaattekening op de buik

Wat is de diagnose?
Angela L. Bosma
Dave van der Zwaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6960
Abstract

Casus

Op de polikliniek Dermatologie zagen wij een door de kinderarts verwezen jongetje van 3 weken oud. Het kind had sinds 2 weken een bollere buik en een versterkte vaattekening op de huid ter plaatse. De voorgeschiedenis en familieanamnese waren blanco en er was sprake van een normale ontwikkeling. Bij inspectie van de huid zagen wij op beide flanken multipele gegroepeerde, deels lineair gerangschikte teleangiëctastieën, rechts meer dan links (figuur). Dit werd bevestigd door dermatoscopie. De orale mucosa liet voor zover te beoordelen geen afwijkingen zien. Vanwege de bollere buik was er reeds een echo van het abdomen verricht om…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Dermatologie, Amsterdam (tevens: Flevoziekenhuis, afd. Dermatologie, Almere): A.L. Bosma, aios dermatologie; D. van der Zwaan, dermatoloog.

Contact A.L. Bosma (a.l.bosma@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Angela L. Bosma ICMJE-formulier
Dave van der Zwaan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties