Een pasgeborene met een bolle buik en gallig braken

Wat is de diagnose?
Judith Baert
Annelies Van de Ven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3426
Abstract

Casus

Een Antilliaans meisje ontwikkelt binnen 24 uur post partum een bolle buik en gallig braken. Ze was geboren bij een amenorroeduur van 35 weken met een geboortegewicht van 4020 g (> P97). Behoudens diabetes gravidarum, was de zwangerschap ongecompliceerd verlopen. Een buikoverzichtsfoto toonde uitgezette darmlissen en afwezigheid van lucht in het rectum (figuur a). Na het coloninlooponderzoek loosde het meisje meconium, verdween de bolle buik en kon de enterale voeding succesvol worden herstart. De ontlasting kwam goed op gang met colonspoelingen; na een week konden deze spoelingen zonder problemen worden gestopt. Op basis van de obstructie van het colon…

Auteursinformatie

Jan Yperman Ziekenhuis, afd. Pediatrie, Ieper, België: J. Baert, MSc, kinderarts. Maastricht UMC+, afd. Neonatologie: A. Van de Ven, MSc, kinderarts-neonatoloog.

Contact J. Baert (judith.baert@yperman.net)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Judith Baert Niet beschikbaar
Annelies Van de Ven ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties