Een Papoea met drie ulcera op zijn voet

Wat is de diagnose?
Alies Coenders
Maarten Verregghen
E. P. (Eveline) Baerends
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2295
Abstract

Casus

In Papoea-Nieuw-Guinea onderzocht een Nederlandse tropenarts een 25-jarige, voorheen gezonde man. Deze man had 3 progressieve laesies aan zijn linker voet, die 5 weken daarvoor plotseling waren ontstaan. De arts zag ulcera met ondermijnde wondranden en induratie (figuur 1); de patiënt had geen koorts, pijn, foetor of purulente uitvloed uit de ulcera. Daarnaast had de patiënt vergrote supraclaviculaire lymfeklieren. Bij microscopisch onderzoek van het wondvocht waren zuurvaste staven zichtbaar. Dit beeld was typisch voor een buruli-ulcus, een huidinfectie die wordt veroorzaakt door Mycobacterium ulcerans. Gezien de vergrote lymfeklieren waren er echter zorgen over gelijktijdige tuberculose bij deze patiënt…

Auteursinformatie

Drs. A. Coenders, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding (thans niet verbonden aan een ziekenhuis).

Kikori District Hospital, Gulf-regio, Papoea-Nieuw-Guinea.

Drs. M. Verregghen, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

Victoria Hospital, Wynberg, Zuid-Afrika.

Drs. E.P. Baerends, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en SEH-arts KNMG.

Contact drs. M. Verregghen (mverregghen@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Ben Naafs, dermatoloog, hielp bij het opstellen van de beeldquiz.

Auteur Belangenverstrengeling
Alies Coenders ICMJE-formulier
Maarten Verregghen ICMJE-formulier
E. P. (Eveline) Baerends ICMJE-formulier
Vraagbaak voor tropenartsen

Ook interessant

Reacties