Een overvloedig dieet in de kinderjaren resulteert in een verhoogd kankerrisico op latere leeftijd.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:604-5
Download PDF

Een overvloedig dieet in de kinderjaren resulteert in een verhoogd kankerrisico op latere leeftijd. Uit een onderzoek gebaseerd op een vooroorlogse inventarisatie van voedingspatronen blijkt dat mensen die als kind overmatig veel aten, later als volwassene veel meer risico lopen op kanker (BMJ 1998;316:499-504).

Uitgangspunt voor het dieetonderzoek vormden gegevens over de voedingsgewoonten in 1352 gezinnen uit alle delen van Engeland en Schotland. Deze waren tussen 1937 en 1939 verzameld door een onderzoeksgroep onder leiding van lord Boyd Orr. Deze liet nauwkeurig bepalen welke voeding al die gezinnen wekelijks nuttigden. Zelfs het gewicht en de samenstelling van het huishoudvuil werden genoteerd. Die informatie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om de benodigde oorlogsrantsoenen te bepalen.

Prof. Stephen Frankel van de Universiteit van Bristol en zijn medewerkers hebben nu de medische dossiers opgespoord van 3834 personen, allemaal leden van de in de jaren dertig aan het dieetonderzoek deelnemende gezinnen. Ten tijde van het oorspronkelijke voedingsonderzoek waren deze deelnemers 16 jaar of jonger. Uit de nu onderzochte dossiers blijkt dat 103 van de mannen en 100 van de vrouwen inmiddels aan kanker waren overleden. Een deel van hen (64 mannen en 34 vrouwen) had kanker gekregen als gevolg van roken. Deze mensen werden van het onderzoek uitgesloten. Van de overigen analyseerde men uitgebreid het vooroorlogse dieet. Daaruit bleek dat iedere megajoule extra per dag 239 calorieën, ongeveer een chocoladereep de kans op een niet met roken samenhangende kanker met 20 verhoogt.

Als verklaring voor het verband tussen voedingsgewoonten in de kinderjaren en kanker later oppert Frankel dat kinderen die minder eten, langzamer groeien en daarom minder kans lopen op mutaties in te snel delende cellen. Frankel in The Independent van 13 februari 1998: ‘Het simpele feit dat cellen langzamer groeien, verlaagt de kans op genetische veranderingen. Hoe meer er van je is, des te meer kans op onwelkome mutaties.’ Hij voegde eraan toe dat het door hem vastgestelde verband voor alle inkomensgroepen gold.

De Britse onderzoekers concluderen dat de nu aangetoonde samenhang tussen voedingsopname in de kinderjaren en kanker op latere leeftijd aansluit bij een al aangetoond verband tussen lichaamslengte en kanker, en bij dieronderzoek, waaruit blijkt dat een beperkte energieopname resulteert in een lagere kankersterfte. Volgens Frankel hebben deze bevindingen, als ze bevestigd worden, zeer ernstige consequenties. De huidige kinderen hebben immers praktisch allemaal een overmatige energieopname, gecombineerd met veel te weinig lichamelijke activiteit.

Gerelateerde artikelen

Reacties