Een oude vrouw met een stijve duim

Wat is de diagnose?
Laurens E. Franssen
Marcel J.A.M. Franssen
Maurice E.C. Jeurissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4550
Abstract

Casus

Een 81-jarige vrouw presenteerde zich met sinds enkele jaren bestaande, progressieve pijn, stijfheid, zwelling en een doof gevoel van de rechter duim. In 1979 had zij beiderzijds een duimbasisprothese (CMC-1) gekregen. Ze gaf aan dat ze zich vaak verslikte en dat de passage van voedsel stagneerde. Patiënte had klachten passend bij het fenomeen van Raynaud. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een forse verdikking aan de gehele buigzijde van de duim. Buigen van de duim was niet mogelijk en zeer pijnlijk. De ulnaire zijde van de linker pols en beide olecrani waren gezwollen en gevoelig. De huid van de vingers…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Drs. L.E. Franssen, aios interne geneeskunde.

St. Maartenskliniek, afd. Reumatologie, Nijmegen.

Dr. M.J.A.M. Franssen en dr. M.E.C. Jeurissen, reumatologen.

Contact drs. L.E. Franssen (franssen.laurens@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Laurens E. Franssen ICMJE-formulier
Marcel J.A.M. Franssen ICMJE-formulier
Maurice E.C. Jeurissen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties