Een oude vrouw met een stijve duim

Wat is de diagnose?
Laurens E. Franssen
Marcel J.A.M. Franssen
Maurice E.C. Jeurissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4550
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 81-jarige vrouw presenteerde zich met sinds enkele jaren bestaande, progressieve pijn, stijfheid, zwelling en een doof gevoel van de rechter duim. In 1979 had zij beiderzijds een duimbasisprothese (CMC-1) gekregen. Ze gaf aan dat ze zich vaak verslikte en dat de passage van voedsel stagneerde. Patiënte had klachten passend bij het fenomeen van Raynaud. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een forse verdikking aan de gehele buigzijde van de duim. Buigen van de duim was niet mogelijk en zeer pijnlijk. De ulnaire zijde van de linker pols en beide olecrani waren gezwollen en gevoelig. De huid van de vingers toonde sclerodactylie en teleangiëctasieën. Radiologisch onderzoek liet forse calcificaties zien in het verloop van de flexorpees van de rechter duim en ter plaatse van de beide bursae olecrani (figuur). Ook waren er calcificaties zichtbaar rond de epicondyli, de linker pols en op diverse andere plaatsen. De slikfoto toonde een vertraagde motiliteit van de distale oesofagus. De longfunctie was niet-afwijkend. In het bloed werden anticentromeer antilichamen gevonden. Bij patiënte was sprake van een gelimiteerde vorm van sclerodermie, voorheen het CREST-syndroom genoemd, waarbij ‘CREST’ staat voor calcinosis, fenomeen van Raynaud, dysmotiliteit van de oesofagus, sclerodactylie en teleangiëctasieën.

Figuur 1

Diagnose

Calcinosis cutis in het kader van een gelimiteerde systemische sclerodermie.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Drs. L.E. Franssen, aios interne geneeskunde.

St. Maartenskliniek, afd. Reumatologie, Nijmegen.

Dr. M.J.A.M. Franssen en dr. M.E.C. Jeurissen, reumatologen.

Contact drs. L.E. Franssen (franssen.laurens@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Laurens E. Franssen ICMJE-formulier
Marcel J.A.M. Franssen ICMJE-formulier
Maurice E.C. Jeurissen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties