Een oude man met hoestklachten

Wat is de diagnose?
G.J. (Michiel) de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B357
Abstract

Casus

Een 72-jarige man met chronische obstructieve longziekte (COPD) had sinds een half jaar toegenomen dyspneu en sputumretentie en ook enige hemoptoë. Hij had recent meerdere antibiotica- en prednisolonkuren gehad. Wij zagen een tachypnoïsche, cachectische man. Bij auscultatie was er een zacht ademgeruis met een verlengd exspirium. De percussietoon was hypersonoor en de stemfremitus was niet afwijkend. Sputumkweken waren positief voor Mycobacterium intracellulare. De thoraxröntgenfoto liet infiltratieve afwijkingen zien in de rechter onderkwab (figuur a). Bij CT van de thorax waren er uitgebreide bronchiëctasieën, met tevens peribronchiale interstitiële veranderingen en mucusimpactie in gedilateerde bronchi (zie figuur b). Bij deze…

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Longziekten, Sittard.

Contact Drs. G.J. de Vries, longarts (mi.devries@orbisconcern.nl)

Verantwoording

Drs. T. de Jaegere, radioloog, beoordeelde de radiologische beelden.
Aanvaard op 9 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties