Een oriënterend onderzoek naar de effectiviteit van thermaalbadbehandeling bij patiënten met reumatoïde artritis

Opinie
M.H. van Rijswijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:163-4

Zie ook het artikel op bl. 173.

Elders in dit tijdschrift rapporteren Landewé et al. de resultaten van hun onderzoek naar de effecten van thermaalbadbehandeling bij patiënten met reumatoïde artritis.1 Zij vonden geen verschil met de controlegroep, behandeld volgens eenzelfde schema in een ‘gewoon’ oefenbad (van de afdeling Fysiotherapie van een ziekenhuis). Beide groepen patiënten toonden een afneming van de duur van hun ochtendstijfheid. Deze resultaten wijzen erop dat oefentherapie in warm water weliswaar een gunstige invloed kan hebben op bepaalde klachten, maar dat de samenstelling van het (bron)water hieraan geen bijdrage levert.

Het onderzoek geeft aanleiding tot enkele kanttekeningen. Oefentherapie heeft als belangrijkste doel het behoud van mobiliteit; deze mobiliteit wordt door symptomen als pijn, stijfheid en spieratrofie voortdurend bedreigd. In water hoeft de patiënt zijn eigen gewicht niet te dragen en kan hij zich dus makkelijker bewegen. Het warme water heeft een gunstige invloed op pijn en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.M.H.van Rijswijk, reumatoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties