Is een nuchtere glucoseconcentratie voldoende voor de diagnose van diabetes?

Nieuws
F. de Vegt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2026-7

In de nieuwste richtlijnen van de American Diabetes Association (ADA) en de WHO is voor de diagnose van diabetes het afkappunt voor de nuchtere plasmaglucose(FPG)-concentratie verlaagd van 7,8 naar 7,0 mmol/l. Dit afkappunt had namelijk in enkele onderzoeken dezelfde diagnostische waarde als het afkappunt van 11,1 mmol/l voor glucose 2…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties